• เพราะเรารู้ว่าความสุขเกิดขึ้นที่บ้านคุณ

  We, Design : We, Construct
   
   
 • เราสร้างบ้านเหมือนเป็นบ้านเรา

  Build yours like our
   
   
 • ADVANCE ENPOWER

  We, Create Innovation We, Sell Premium Product
   
   

เกี่ยวกับเรา

“สร้างบ้านคุณด้วยความใส่ใจเหมือนบ้านเรา"

“เออีพี เฮาส์” คือ สัญลักษณ์ขององค์กรธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคาร ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยวิศวกร 3 คน ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคารอย่างครบวงจร (one-stop service) ด้วยการรวบรวมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การก่อสร้าง การขออนุญาติกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ งานของเรายังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงต่อเติมบ้านและอาคาร อาทิเช่น หลังคา ห้องครัว โรงจอดรถ รั้ว และระแนง เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ .... บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด"

เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธถึงความจำเป็น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านซึ่งใครหลายคนต่างมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของตามพัฒนาการของช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วันทำงาน วัยสร้างครอบครัว หรือ วัยประสบความสำเร็จที่มีความต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม แต่ด้วยราคาบ้านที่ขยับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน การได้ครอบครองเป็นเจ้าของบ้านสักหลังจึงถือเป็นการลงทุนที่สูงจนอาจเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของใครหลายคน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งก็คือบ้านจึงควรมีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป

“ทำไมต้องออกแบบในเมื่อบ้านสำเร็จรูปมีให้เลือกมากมาย?”

ในปัจจุบัน บ้านสำเร็จรูปหรือบ้านจัดสรรถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้คนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยรูปแบบนี้ตอบโจทย์ข้อจำกัดของลูกค้าที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองแต่อาจไม่สามารถตอบโจทย์การออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายทั้งในเรื่องแบบบ้านและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่แท้จริง

“เออีพี เฮาส์” จึงมุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รายละเอียดของลูกค้าจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ในการออกแบบให้สะท้อนตัวตนและความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดเปรียบเสมือน “บ้านสั่งตัด” ที่ถูกออกแบบโดยตัวลูกค้าเอง ภายใต้งบประมาณที่สามารถกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

 

“ทำไมต้องใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านในเมื่อสามารถหาผู้รับเหมาได้ทั่วไป?”  

เจ้าของบ้านจำนวนมากพยายามที่จะบริหารกระบวนการสร้างบ้านด้วยตนเองเพราะคิดว่าเป็นวิธีที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดแต่มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งในแง่งบประมาณคุณภาพ และกรอบเวลา เนื่องจากเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และเวลาในการบริหารอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังต้องประสบกับอุปสรรคสำคัญ นั่นคือ ปัญหาในการคัดสรร การติดต่อประสานงานและการกำกับติดตามบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา (ซึ่งส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 เจ้า) ร้านวัสดุก่อสร้าง และหน่วยงานราชการเป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีการจดทะเบียนและมีที่อยู่สำหรับติดต่อที่ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้าง ปัญหาดังกล่าวรบกวนทั้งเวลาและจิตใจของลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียว ถึงขั้นทำให้งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างบานปลายหรืออาจเลวร้ายจนโครงการต้องหยุดชะงักลงและไม่อาจถามหาความรับผิดชอบได้จากฝ่ายใด

ด้วยเหตุนี้ “เออีพี เฮาส์” จึงขอเสนอตัวเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบุคลากรและขั้นตอนต่างๆมาไว้ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของเราเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร (one-stop service) ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมทั้งค่าใช้จ่ายคุณภาพ และกรอบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ทำไมต้องสร้างบ้านกับเออีพี เฮาส์?”

         ในเรื่องความน่าเชื่อถือ “เออีพี เฮาส์” ให้บริการรับสร้างบ้านและอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพมีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท และมีสำนักงานเป็นหลักแหล่งชัดเจน

         ในเรื่องคุณภาพ “เออีพี เฮาส์” ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสร้างคุณภาพ5 ด้าน คือ การบริการ การออกแบบ ทีมช่าง วัสดุและระบบการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีรายละเอียดมากที่สุด เฉพาะในส่วนระบบการก่อสร้างนี้เรามีระบบตรวจสอบ39 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพเนื้องานปลีกย่อยอีกมากมายเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ แข็งแรง และสวยงามตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

         ในเรื่องราคา “เออีพี เฮาส์” มีความมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงด้วยบ้านคุณภาพที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนของลูกค้าทุกบาททุกสตางค์เรามีความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามคุณภาพวัสดุและปริมาณเนื้องานการก่อสร้างโดยลูกค้าจะได้รับการชี้แจงราคาแต่ละรายการอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจน

         ในเรื่องบริการ หนึ่งในคุณภาพที่เราให้ความสำคัญอย่างสูง “เออีพี เฮาส์” มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้บริการกับลูกค้าอย่างอบอุ่นเป็นกันเองใส่ใจทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ยึดถือหลักการให้บริการตามแนวคิดแบบชาวตะวันตกนั่นคือ “ลูกค้าคือพระเจ้า” ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการให้บริการอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาหาเราเปรียบสเมือนลูกค้าคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัว “เออีพี เฮาส์”

         ในเรื่องนวัตกรรมและวิชาการ “เออีพี เฮาส์” มีการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบ้านอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้เชิงวิชาการกับบุคลากรในองค์กรและบุคคลทั่วไปทางเว็บไซต์นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านมีการจัดประกวดแบบบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมแนวคิดเรื่องบ้านที่หลากหลายจากนักวิชาการ นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกรโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตให้กับลูกค้า

 

“เออีพี เฮาส์ตั้งเป้าหมายในอนาคตอย่างไร?”

         สำหรับอนาคตอันใกล้ “เออีพี เฮาส์” ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารและบุคลากรซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่นมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้าชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ และเอาใจใส่ เสมือนว่าเรากำลังสร้างบ้านให้ตัวเอง ภายใต้แนวคิด“สร้างบ้านคุณด้วยความใส่ใจเหมือนบ้านเรา” เราตั้งเป้าที่จะสร้างบ้าน “ราคาขอนแก่นแต่คุณภาพสากล”เพื่อให้ “เออีพี เฮาส์” เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความจริงใจสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านของชาวขอนแก่น

         สำหรับเป้าหมายในระยะยาว “เออีพี เฮาส์” ตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานและทั่วทั้งประเทศควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์สำหรับการปลูกสร้างบ้านและอาคารโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงานภายในบ้านซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานของประเทศและของโลกที่นับวันจะยิ่งขาดแคลนเป็นแนวคิดที่ “เออีพี เฮาส์” มุ่งหวังพัฒนาเพื่อตอบแทนสังคม

Image title

คุณภาพที่ 1
แบบบ้าน

แบบบ้าน ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และงบประมาณของลูกค้า จัดวางตำแหน่งของบ้านให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ ทิศทางในการรับแสงแดด รับลมตามฤดูกาล ขนาดครอบครัว Life Style เราเน้นออกแบบบ้านเพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Image title

คุณภาพที่ 2
ระบบการก่อสร้าง

ระบบการก่อสร้างของ AEP House ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยวิศวกร สถาปนิก และช่างฝืมือ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บ้านทุกหลังที่เราสร้าง ถูกสร้างและควบคุมงานด้วยมาตราฐานเดียวกันทุกหลัง

Image title

คุณภาพที่ 3
ทีมช่าง

ทีมช่าง "ทุกวันนี้ ช่างดีๆหายาก" คือคำที่เราได้ยินบ่อยมาก หลากหลายคนไม่กล้าสร้างบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าจะเสาะหาช่างฝีมือมาสร้างบ้านให้ได้ เราจึงได้เสาะหา คัดเลือก ทีมช่างที่มีฝีมือ อีกทั้งยังมีการอบรม พัฒนาทีมช่างอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ลูกค้าจะได้บ้านที่ถูกสร้างโดยทีมช่างที่มีคุณภาพระดับสูง

Image title

คุณภาพที่ 4
การบริการ

คุณภาพของการบริการ แนวทางบริหารของ AEP House นั้น เรามีจุดมุ่งหมายเดียวคือ เราจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ที่มีคุณภาพ ทันตามกรอบเวลา และอยู่ในงบประมาณ เพราะทุกขั้นตอนคือการบริการ เราจึงเสาะหาพนักงานที่มี service mind มาบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกได้ว่า คุณคือคนพิเศษ ที่เราจะใส่ใจและเต็มใจให้บริการ

Image title

วัสดุ เราเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุด ตามแต่ละระดับของรายการวัสดุที่ลูกค้าเลือก

มาตรฐานการรับประกัน

“มาตรฐาน .... บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด"

งานบริการ คือจุดมุ่งหมายหลักของเรา เพราะบ้านคือสิ่งที่ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูก จากลูกสู่หลาน เรามีความมุ่งหวังที่จะบริการ ด้วยความจริงใจ เต็มใจ ด้วยทีมงานที่เปี่ยมไปด้วย Service mind เพื่อให้บ้านของท่านเป็นบ้านที่ถูกปลูกสร้างตามหลักวิศวกรรม มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้ง รายละเอียดความสวยงามต่างๆที่เป็นการสรรค์สร้างโดยทีมช่างที่เราคัดสรรค์มาอย่างดี มีระบบควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบ้าน

การรับประกัน เราเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นใจ สบายใจ และเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพกับลูกค้า ทาง "เออีพี เฮาส์" ได้มีการรับประกันหลังการส่งมอบบ้าน ดังนี้

 • รับประกันงานก่อสร้างตลอดช่วงเวลา 1 ปี หลังส่งมอบบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
 • รับประกันงานโครงสร้างหลักของบ้าน เป็นระยะเวลา 15 ปี อันเนื่องมาจากการทรุดตัว
 • รับประกันงานรั่วซึมของหลังคา 5 ปี กรณีเป็น metal sheet รับประกัน 3 ปี

ทีมผู้บริหาร

Image title

รัฐ คลังแสง

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Mechanical Engineering (Power and Energy), California State University (Fullerton)

ประวัติการทำงาน
- ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาน
- กรรมการ บริษัท ทรอปิคอล ไบโอนาโน อินดัสทรี จำกัด

Image title

วิทวัส แรมรี

กรรมการบริหารฝ่ายก่อสร้าง

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- วิศวกรสนาม บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน
- วิศวกร บริษัท Quality House จำกัด มหาชน

Image title

ทศพร บุญ-หลง

กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรี์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- วิศวกรโครงการ บริษัท แซมคอน จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด TSI Contracts (Thailand)​ Co., Ltd.
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด


Our Suppliers

 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • Misquotation is, in fact, the pride and privilege of the learned. A widely- read man never quotes accurately, for the rather obvious reason that he has read too widely.

  Hesketh Pearson, CEO Baju Buathik
 • If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother and hope your guardian genius.

  Joseph Addison, Developer Machine

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม... บริษัท แอ็ดวาซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด.

สำนักงาน :
120/18 หมู่ 17 ซ.โพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000


Office :
120/18, Moo 17, Soi Phothong, Laonadee Rd.,
Nai Muang, Muang Khon Kaen, Khonkaen, 40000

โทรศัพท์ (Tel) 043-468-774
  086-310-0256
  083-788-2656
  086-011-3005
โทรสาร (Fax) 043-468-774