เกี่ยวกับเรา

“สร้างบ้านคุณด้วยความใส่ใจเหมือนบ้านเรา"

“เออีพี เฮาส์” คือ สัญลักษณ์ขององค์กรธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคาร ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยวิศวกร 3 คน ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคารอย่างครบวงจร (one-stop service) ด้วยการรวบรวมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การก่อสร้าง การขออนุญาติกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการหลังการส่งมอบแก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ งานของเรายังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงต่อเติมบ้านและอาคาร อาทิเช่น หลังคา ห้องครัว โรงจอดรถ รั้ว และระแนง เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ .... บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด"

เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธถึงความจำเป็น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านซึ่งใครหลายคนต่างมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของตามพัฒนาการของช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วันทำงาน วัยสร้างครอบครัว หรือ วัยประสบความสำเร็จที่มีความต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม แต่ด้วยราคาบ้านที่ขยับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน การได้ครอบครองเป็นเจ้าของบ้านสักหลังจึงถือเป็นการลงทุนที่สูงจนอาจเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของใครหลายคน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งก็คือบ้านจึงควรมีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป

“ทำไมต้องออกแบบในเมื่อบ้านสำเร็จรูปมีให้เลือกมากมาย?”

ในปัจจุบัน บ้านสำเร็จรูปหรือบ้านจัดสรรถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้คนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยรูปแบบนี้ตอบโจทย์ข้อจำกัดของลูกค้าที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองแต่อาจไม่สามารถตอบโจทย์การออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายทั้งในเรื่องแบบบ้านและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่แท้จริง

“เออีพี เฮาส์” จึงมุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รายละเอียดของลูกค้าจะถูกรวบรวมเพื่อใช้ในการออกแบบให้สะท้อนตัวตนและความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดเปรียบเสมือน “บ้านสั่งตัด” ที่ถูกออกแบบโดยตัวลูกค้าเอง ภายใต้งบประมาณที่สามารถกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

 

“ทำไมต้องใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านในเมื่อสามารถหาผู้รับเหมาได้ทั่วไป?”  

เจ้าของบ้านจำนวนมากพยายามที่จะบริหารกระบวนการสร้างบ้านด้วยตนเองเพราะคิดว่าเป็นวิธีที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดแต่มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งในแง่งบประมาณคุณภาพ และกรอบเวลา เนื่องจากเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และเวลาในการบริหารอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังต้องประสบกับอุปสรรคสำคัญ นั่นคือ ปัญหาในการคัดสรร การติดต่อประสานงานและการกำกับติดตามบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา (ซึ่งส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 เจ้า) ร้านวัสดุก่อสร้าง และหน่วยงานราชการเป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีการจดทะเบียนและมีที่อยู่สำหรับติดต่อที่ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้าง ปัญหาดังกล่าวรบกวนทั้งเวลาและจิตใจของลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียว ถึงขั้นทำให้งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างบานปลายหรืออาจเลวร้ายจนโครงการต้องหยุดชะงักลงและไม่อาจถามหาความรับผิดชอบได้จากฝ่ายใด

ด้วยเหตุนี้ “เออีพี เฮาส์” จึงขอเสนอตัวเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบุคลากรและขั้นตอนต่างๆมาไว้ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของเราเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร (one-stop service) ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมทั้งค่าใช้จ่ายคุณภาพ และกรอบเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ทำไมต้องสร้างบ้านกับเออีพี เฮาส์?”

         ในเรื่องความน่าเชื่อถือ “เออีพี เฮาส์” ให้บริการรับสร้างบ้านและอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพมีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท และมีสำนักงานเป็นหลักแหล่งชัดเจน

         ในเรื่องคุณภาพ “เออีพี เฮาส์” ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสร้างคุณภาพ5 ด้าน คือ การบริการ การออกแบบ ทีมช่าง วัสดุและระบบการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีรายละเอียดมากที่สุด เฉพาะในส่วนระบบการก่อสร้างนี้เรามีระบบตรวจสอบ39 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพเนื้องานปลีกย่อยอีกมากมายเพื่อให้บ้านมีคุณภาพ แข็งแรง และสวยงามตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

         ในเรื่องราคา “เออีพี เฮาส์” มีความมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงด้วยบ้านคุณภาพที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนของลูกค้าทุกบาททุกสตางค์เรามีความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามคุณภาพวัสดุและปริมาณเนื้องานการก่อสร้างโดยลูกค้าจะได้รับการชี้แจงราคาแต่ละรายการอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจน

         ในเรื่องบริการ หนึ่งในคุณภาพที่เราให้ความสำคัญอย่างสูง “เออีพี เฮาส์” มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้บริการกับลูกค้าอย่างอบอุ่นเป็นกันเองใส่ใจทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ยึดถือหลักการให้บริการตามแนวคิดแบบชาวตะวันตกนั่นคือ “ลูกค้าคือพระเจ้า” ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการให้บริการอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาหาเราเปรียบสเมือนลูกค้าคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัว “เออีพี เฮาส์”

         ในเรื่องนวัตกรรมและวิชาการ “เออีพี เฮาส์” มีการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบ้านอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้เชิงวิชาการกับบุคลากรในองค์กรและบุคคลทั่วไปทางเว็บไซต์นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านมีการจัดประกวดแบบบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมแนวคิดเรื่องบ้านที่หลากหลายจากนักวิชาการ นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกรโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตให้กับลูกค้า

 

“เออีพี เฮาส์ตั้งเป้าหมายในอนาคตอย่างไร?”

         สำหรับอนาคตอันใกล้ “เออีพี เฮาส์” ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารและบุคลากรซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่นมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจรับสร้างบ้านและอาคารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้าชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ และเอาใจใส่ เสมือนว่าเรากำลังสร้างบ้านให้ตัวเอง ภายใต้แนวคิด“สร้างบ้านคุณด้วยความใส่ใจเหมือนบ้านเรา” เราตั้งเป้าที่จะสร้างบ้าน “ราคาขอนแก่นแต่คุณภาพสากล”เพื่อให้ “เออีพี เฮาส์” เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความจริงใจสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านของชาวขอนแก่น

         สำหรับเป้าหมายในระยะยาว “เออีพี เฮาส์” ตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานและทั่วทั้งประเทศควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์สำหรับการปลูกสร้างบ้านและอาคารโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงานภายในบ้านซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานของประเทศและของโลกที่นับวันจะยิ่งขาดแคลนเป็นแนวคิดที่ “เออีพี เฮาส์” มุ่งหวังพัฒนาเพื่อตอบแทนสังคม