ทีมผู้บริหาร

Image title

รัฐ คลังแสง

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Mechanical Engineering (Power and Energy), California State University (Fullerton)

ประวัติการทำงาน
- ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาน
- กรรมการ บริษัท ทรอปิคอล ไบโอนาโน อินดัสทรี จำกัด

Image title

วิทวัส แรมรี

กรรมการบริหารฝ่ายก่อสร้าง

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- วิศวกรสนาม บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน
- วิศวกร บริษัท Quality House จำกัด มหาชน

Image title

ทศพร บุญ-หลง

กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรี์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- วิศวกรโครงการ บริษัท แซมคอน จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด TSI Contracts (Thailand)​ Co., Ltd.
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และวิศวกรฝ่ายขาย บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด


Our Suppliers

 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1
 • logo-1