Image title

คุณภาพที่ 1
แบบบ้าน

แบบบ้าน ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และงบประมาณของลูกค้า จัดวางตำแหน่งของบ้านให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ ทิศทางในการรับแสงแดด รับลมตามฤดูกาล ขนาดครอบครัว Life Style เราเน้นออกแบบบ้านเพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Image title

คุณภาพที่ 2
ระบบการก่อสร้าง

ระบบการก่อสร้างของ AEP House ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยวิศวกร สถาปนิก และช่างฝืมือ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บ้านทุกหลังที่เราสร้าง ถูกสร้างและควบคุมงานด้วยมาตราฐานเดียวกันทุกหลัง

Image title

คุณภาพที่ 3
ทีมช่าง

ทีมช่าง "ทุกวันนี้ ช่างดีๆหายาก" คือคำที่เราได้ยินบ่อยมาก หลากหลายคนไม่กล้าสร้างบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าจะเสาะหาช่างฝีมือมาสร้างบ้านให้ได้ เราจึงได้เสาะหา คัดเลือก ทีมช่างที่มีฝีมือ อีกทั้งยังมีการอบรม พัฒนาทีมช่างอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ลูกค้าจะได้บ้านที่ถูกสร้างโดยทีมช่างที่มีคุณภาพระดับสูง

Image title

คุณภาพที่ 4
การบริการ

คุณภาพของการบริการ แนวทางบริหารของ AEP House นั้น เรามีจุดมุ่งหมายเดียวคือ เราจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้า ที่มีคุณภาพ ทันตามกรอบเวลา และอยู่ในงบประมาณ เพราะทุกขั้นตอนคือการบริการ เราจึงเสาะหาพนักงานที่มี service mind มาบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกได้ว่า คุณคือคนพิเศษ ที่เราจะใส่ใจและเต็มใจให้บริการ

Image title

วัสดุ เราเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุด ตามแต่ละระดับของรายการวัสดุที่ลูกค้าเลือก

มาตรฐานการรับประกัน

“มาตรฐาน .... บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นพาวเวอร์ จำกัด"

งานบริการ คือจุดมุ่งหมายหลักของเรา เพราะบ้านคือสิ่งที่ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูก จากลูกสู่หลาน เรามีความมุ่งหวังที่จะบริการ ด้วยความจริงใจ เต็มใจ ด้วยทีมงานที่เปี่ยมไปด้วย Service mind เพื่อให้บ้านของท่านเป็นบ้านที่ถูกปลูกสร้างตามหลักวิศวกรรม มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้ง รายละเอียดความสวยงามต่างๆที่เป็นการสรรค์สร้างโดยทีมช่างที่เราคัดสรรค์มาอย่างดี มีระบบควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบ้าน

การรับประกัน เราเน้นเรื่องคุณภาพและบริการเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นใจ สบายใจ และเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพกับลูกค้า ทาง "เออีพี เฮาส์" ได้มีการรับประกันหลังการส่งมอบบ้าน ดังนี้

  • รับประกันงานก่อสร้างตลอดช่วงเวลา 1 ปี หลังส่งมอบบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
  • รับประกันงานโครงสร้างหลักของบ้าน เป็นระยะเวลา 15 ปี อันเนื่องมาจากการทรุดตัว
  • รับประกันงานรั่วซึมของหลังคา 5 ปี กรณีเป็น metal sheet รับประกัน 3 ปี